Prodaja in posredništvo gradbene mehanizacije. Gradbena dejavnost obsega vse od gradnje cest, železniških prog, letališč pa do gradnje športnih in drugih objektov.