Gradimo vodovode, kanalizacije, ostale komunalne naprave, ceste, parkirišča in zunanje ureditve ter regulacije vodotokov.