Predstavitev vsakoletne prireditve v gradnji snežnih gradov, ki poteka v Podpeci nad Črno na Koroškem.