Gradimo poslovne objekte, stanovanjske, zdravstvene in vzgojno varstvene objekte, opravljamo revitalizacijo starih objektov, gradimo manjše mostove …