Izgradnja vodovodov, kanalizacij, telekomunikacijskih omrežij, prevoz in odvoz materiala, rušenje objektov, nizke gradnje.