Gradbene storitve, zastopanja, sodno cenilstvo, zunanja trgovina, promet z nepremičninami.