Podjetje za proizvodnjo in distribucijo betona, betonskih armatur in separacijo agregatov.