Razvoj in gradnja objektov ter naselij, prodaja gradbenih polizdelkov, storitev gradbene mehanizacije…