Izgradnja gradbenih objektov zajema načrtovanje gradnje v skladu z željami naročnika, predlaganje ustreznih tehnoloških rešitev, izbor optimalnih rešitev.