Turistična kmetija Repovž Gostilna Repovž je ena najstarejših gostiln na tem območju. Njene korenine segajo v leto 1800.