Projektiranje, proizvodnja in trženje industrijske opreme.