Gradnja poslovnih objektov in stanovanjskih objektov za investitorje in trg. Prodaja in oddaja poslovnih nepremičnin.