Prašičereja in perutninarstvo. Naše prvo vodilo je vzrediti in oddati zdravega pujska.