Prva zasebna glasbena šola v Sloveniji. Izobraževalni programi: predšolska glasbena vzgoja, godala (violina, viola, violončelo in kontrabas), klavir, solffegio. Koncerti, mojstrski tečaji za mlade glasbenike, poletne šole za učence in dijake glasbenih šol, seminarji za pedagoške delavce, založništvo