Predstavitev glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje.