Z reševanjem deformacijskih in stabilnostnih problemov temeljnih tal in zemeljskih objektov, ki je glavno področje našega delovanja, skrbimo predvsem za pravilno temeljenje vseh vrst gradbenih objekotv.