Zagotavljamo dolgoročno, zanesljivo, kakovostno, cenovno konkurenčno in okoljevarstveno sprejemljivo oskrbo neposrednih odjemalcev ter lokalnih distributerjev z zemeljskim plinom. Dobrodošli!