Dolgoročen, kakovosten, zanesljiv in cenovno konkurenčen prenos zemeljskega plina odjemalcem ter lokalnim distributerjem.