Geodetske in nepremičninske storitve (ureditev meje, parcelacija, geodetski načrt, boniteta zemljišča, gradbeno dovoljenje).