Razvijamo napredne geosonde, namenjene rabi geotermalne energije za potrebe ogrevanja in hlajenja objektov.