Izvajamo vse geodetske storitve s sodobno računalniško podprto opremo. Storitve: parcelacije, ureditve meje, vris objektov, zakoličbe stavb, zemljiški kataster …