Podjetje Seženj d.o.o. nudi celovite geodetske storitve, kot so: ureditev meje, parcelacija, geodetski načrt , zakoličenje objektov, vris objektov, vpis v kataster stavb.