Zasebni vrtec sledi kurikulu za vrtce, v svoj program pa vsakodnevno integrira angleški jezik.