Podjetje se ukvarja s projektiranjem gradenj ter instalacij, nadzorom, inženiringom in turizmom (hotel v Škofji Loki in charter plovil v Sloveniji).