Prodaja gostinske opreme, svetovanje, izobraževanje, na področjih: kulinarika, gostinstvo, turizem, Trgovina na drobno in veliko: porcelan, pribor, kozarci, kuhinjski inventar.