Združujemo prostovoljna gasilska društva, organizirana v občinska gasilska poveljstva iz nekdanje občine Novo mesto, razen občine Šentjernej.