Predstavitev delovanja GZ Ilirska Bistrica in prostovoljnih gasilskih društev v GZ Il. Bistrica.