Novo vodstvo GZI si je ob izvolitvi l.2007 zadalo ambiciozne cilje in en od teh je tudi postavitev sodobne spletne strani, ki bo združevala podatke o vseh društvih in organih.