Predstavitev skavtskega stega v Kamniku, njegovega delovanja in zgodovine. Smo nepolitična in povsem prostovoljna organizacija in sestavni del Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.