Osnovi dejavnosti podjetja sta upravljanje nepremičnin ter gradnja in vzdrževanje objektov.