Ohranjanje kulturne dediščine in razvoj turizma v dolini med Savo in Jelovico v slikovitih vaseh Lancovo, Kamna Gorica, Kropa, Dobrava in Podnart.