Samostan se ponaša z bogato knjižnico, ki je bila ustanovljena leta 1627. Knjižnica obsega približno 10.000 zvezkov, med katerimi je vsaj 25 prvotiskov – inkunabul (obdobje od 1450 – 1500). Med prvotiski je tudi Biblija Jurija Dalmatina, Pentateuh in tudi prva izdaja Slave vojvodine Karanjske J.W. Valvasorja. Knjižnica nedvomno sodi med najdragocenejšo zgodovinsko in kulturno dediščino Kamnika in Slovenije.