Sodarstvo, kot samostojna lesna obrt v naših vinorodnih krajih, je že v rimskih časih veljala za pomembno gospodarsko panogo in domačo obrt.