Vrhunska strokovna literatura za direktorje, finančnike, računovodje, kadrovike.