Verificirani izobraževalni programi – prometni tehnik, poklicni voznik, inštruktor avto-šole.