Podjetniško, poslovno in finančno svetovanje, alternativno svetovalni center.