Podjetje za strojno obdelavo kovin, splošnoključavničarskih izdelkov, konstrukcij ter vinogradniške opreme.