Vodilno in največje prašičerejsko podjetje v Sloveniji.