Blog učencev 9. razredov OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, ki sodelujemo na internetnem natečaju Evropa v šoli; letos na temo medkulturnega dialoga.