Slo-ang-nem-fra slovar izrazov v zvezi z delovanjem Evropske unije.