Projektiranje in izdelava orodij za preoblikovanje pločevine – štancorodja. V naša orodja prigrajujemo tudi enote za hkratno oblikovanje navojev. Projektiranje in izdelava montažnih linij za avtomatizacijo proizvodnje ter namenskih strojev in naprav. Linije in stroji so izdelani po evropskih normativih.