Galerijsko raziskovalne dejavnosti, prodaja in razstavljanje umetnin, svetovanje s podrocja umetniških del, starin in notrenje opreme. Izpeljava etnoloških študij, projektov, organizacija seminarjev, prireditev, predstavitev,…