Društvo za urejenost krajev Entente florale Slovenija.