Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije. Investicijski in izvajalski in¾eniring. Strokovno svetovanje in izobra¾evanje.