Smo podjetje za proizvodnjo orodja, izdelkov iz plastičnih mas, merilnih instrumentov, lovskega in športnega streliva, zunanjo trgovino z lovskim in športnim strelivom in potrebščinami ter trgovino in zunanjo trgovino.