Neprofitna organizacija ustanovljena z namenom, da prispeva svoj delež k razvoju boljše družbe. Človeški viri, socialna izključenost, razvojno sodelovanje.