Elektro proizvodnja elektromateriala in izdelava komandno signalnih omar.