Varnost in zdravje pri delu, ekologija, okolje, odpadki, posredovanje začasnih del študentom in dijakom, študentski servis.