Projektiranje, gradnja sončnih elektrarn, proizvodnja in montaža betonskih ograj.