Poslovno izobraževanje – izboljševanje znanj, ki so ključnega pomena za oblikovanje strategij ter poslovodenje podjetij.